Maradványértékes jelzálogkölcsön

 

Maradványértékes és Kamatkedvezménnyel kombinált maradványértékes jelzálogkölcsön termék

Fizetéskönnyítési ajánlat jelzáloghiteleseknek


Kiknek ajánljuk?

A KDB Bank fizetéskönnyítést ajánl azon jelzáloghitellel rendelkező ügyfeleinek, akiknek jelenleg nehézséget okoz a havi törlesztőrészlet maradéktalan teljesítése, és emiatt késedelembe estek fizetési kötelezettségeikkel. A maradványértékes termék akkor is választható, ha Ön nem jogosult a Gyűjtőszámlahitelre.

Bankunk szerződésmódosítás keretében a MARADVÁNYÉRTÉKES terméket ajánlja Önnek, amennyiben hitelének végső lejárata 8 éven belül esedékes, vagy a KOMBINÁLT terméket 8 éven túli lejárat esetén.

Bármelyik terméket választja, kérjük, vegye figyelembe a várható jövőbeni fizetési körülményeit is, mert bár a fizetéskönnyítés a kölcsön lejáratáig segítséget nyújt Önnek, de lejáratkor a fennálló tőketartozás jelentősebb összeg lehet. A maradványérték megfizetésére időben kell elkezdenie felkészülni.

MARADVÁNYÉRTÉKES termék

A MARADVÁNYÉRTÉKES termék olyan finanszírozási forma, amely esetében a kölcsön bizonyos tőkerészét csak a hitel lejáratakor – az utolsó törlesztő részlettel együtt - egy összegben, vagy teljes előtörlesztés esetén kell megfizetni. Abban az esetben, ha a meglévő kölcsönének a futamideje 8 év vagy ennél rövidebb, ezzel a megoldással a havi törlesztőrészlet jelentős mértékben csökkenthető.

KOMBINÁLT termék

A KOMBINÁLT termék esetén a MARADVÁNYÉRTÉKES termék mellé átmeneti kamatkedvezményt is nyújtunk.

Ezzel a termékkel abban az esetben is érzékelhető mértékben tudjuk havi törlesztőrészletét csökkenteni, ha az Ön kölcsönének hátralévő futamideje 8 évnél hosszabb. 

A kölcsönök főbb jellemzői:

  • Futamideje megegyezik a meglévő jelzáloghitel hátralévő futamidejével, azzal, hogy  

MARADVÁNYÉRTÉKES termék esetén legalább 3 év,  

KOMBINÁLT termék esetén legalább 8 év hátralévő futamidő mellett vehető igénybe.

  • Kamatozása változó, azaz 3 havonta a 3 havi EUR / CHF LIBOR vagy forint kölcsön esetében a 3 havi BUBOR alapkamat változását követi.
  • Kamatjellegű költségek (kamat, kezelési költség):

MARADVÁNYÉRTÉKES termék esetén: mértéke megegyezik az eredeti jelzáloghitel kamatjellegű költségeivel,

KOMBINÁLT termék esetén: 3 éves időtartamra kamatkedvezményt nyújtunk, melynek mértéke megegyezik az eredeti jelzáloghitel kamatjellegű költségeinek 2 százalékponttal csökkentett mértékével. A kamatkedvezményes időszak lejárata után a kamatjellegű költségek mértéke megegyezik az eredeti jelzáloghitel kamatjellegű költségeinek 1 százalékponttal növelt mértékével.

  • Maradványérték mértéke: egyedi elbírálás szerint, de legfeljebb

MARADVÁNYÉRTÉKES termék esetén: a fedezeti ingatlan forgalmi értékének 30 %-a,

KOMBINÁLT termék esetén: a fedezeti ingatlan forgalmi értékének 25 %-a.

  • Szerződésmódosítási díj összesen 40.000 Ft, mely az alábbiak szerint fizetendő: 10.000 Ft a szerződésmódosítási igény bejelentésekor (ezt az összeget az  első törlesztőrészletbe beszámítjuk), a fennmaradó 30.000 Ft kizárólag a bank jóváhagyása esetén fizetendő 3 havi egyenlő részletben.
  • Előtörlesztési lehetőség: ingyenes előtörlesztési lehetőséget ajánlunk Önnek a kedvezményes időszak alatt 12 havonta 1 esetben a maradványérték csökkentésére, amennyiben Ön legalább 100.000 Ft-ot vagy a szerződés-módosításkori maradványérték 20 %-át törleszti elő. Előtörlesztés esetén először a maradványérték összegét csökkentjük, majd 0 maradványérték esetén Ön választhat a futamidő rövidítése, illetve a havi törlesztőrészlet csökkentése között.
  • Egyéb, nem a bankot megillető fizetendő költségek: közjegyzői díj, illetve tulajdoni lap költsége
  • Egyéb feltételek:

Bankunk a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlant szemrevételezi.

Az adósnak a törlesztés devizanemében nyitott fizetési számlával kell rendelkeznie bankunknál

  • Számlavezetési díjkedvezmény: Amennyiben Ön vállalja, hogy rendszeres jövedelmét bankunknál vezetett számlájára utalja, a második jóváírás hónapjától számított egy évig a számlavezetési díj elengedésre kerül az adott számlára vonatkozóan.

Kérjük, a teljes körű tájékoztatásért keresse fel bankfiókunkat, ahol személyesen tájékozódhat a termék további, részletes feltételeiről, vagy hívja a KDB Kontaktot a +36 1 473 4440-es telefonszámon, munkanapokon 7:00-20:00 között.

 
We use cookies to ensure our visitors have the best browsing experience on our website.
Find out more... I consent to use of cookies: I agree
Tick the „I consent to use of cookies” checkbox